Васил Толевски

Vasil TolevskiVasil Tolevski je rođen 1956. godine u Budimpešti.

Piše aforizme, humoreske, monodrame, skečeve i satirične tekstove.

Objavio autorske knjige aforizama: „Četiri koraka do istine“ (Četiri čekori vo vistinata) (1988), „Muzika za gluve“ (Muzika za gluvi) (2006), „Isuse, Lucifer nas zove“ (Isuse, Lucifer ne vika) (2007, dvojezično), „Makedonijo majko, ko mi je otac“ (2010); i zbornike aforizama i aforističara: „Naši prijatelji“ (Našite prijateli) (2007), „Antologija makedonskog aforizma“ (Antologija na makedonskiot aforizam) (2007, dvojezično), „Naši prijatelji 2“ (Našite prijateli 2) (2008) i „Antologija balkanskog aforizma“ (Antologija na balkanskiot aforizam) (2008, dvojezično).

Zastupljen u zbornicima „Antologija makedonskog aforizma“ (Novi Sad, 1988) i „Aforizmi i aforističari“ (Beograd, 2007).

Objavljivao i objavljuje u humorističko-satiričnim štampanim i elektronskim listovima i časopisima i na web sajtovima: Jež, Etna, Nosorog, Satir (SatirArt), Žikišon, Osten, Montenegrina (Humor, satira i karikatura), Zona satire,..

Osnivač je edicija „Svetska satira“ i „Makedonska književnost“ u Beogradu.

Bio je urednik za humor i satiru u listu „Studetski zbor“ (Skoplje) i glavni i odgovorni urednik satiričnog mesečnika „Makedonski Osten“, sada je urednik za pisanu reč u humorističko-satiričnom vesniku „Osten“ i urednik rubrike makedonskog aforizma „Lukavi Pejo“ na Žikišon Blogu (Paraćin, Srbija).

Živi i radi u Skoplju.

Web sajt Vasila Tolevskog: www.vasiltolevski.com.mk