Prvi međunarodni konkurs karikatura „Animal Cartoon 2016“

Animal Cartoon - konkurs

Portal ANIMAL CARTOON, ULUPUDS (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije), FECO Srbija i Beogradski zoološki vrt organizuju Prvi međunarodni konkurs karikatura „Animal Cartoon 2016“ na temu „Zoološki vrt“.

A. Učešće
Konkurs je otvoren za sve karikaturiste sveta bez obzira na nacionalnost, godine života, veroispovest, pol i obrazovanje.

B. Tema konkursa
Zoološki vrt

C. Slanje
– Prihvataju se originalni radovi, digitalni printovi i radovi poslati elektronskom poštom.
– Radovi ne smeju biti ranije nagrađivani.
– Šalje se maksimalno 5 radova formata A4 ili A3.

1 – Slanje poštom
Originalne radove i digitalne printove sa ličnim podacima na poleđini (ime, prezime, adresa i e-mail adresa) treba poslati na:
ULUPUDS
Terazije 26
11000 Beograd

2 – Slanje e-mailom
Digitalne radove (A4, 300 dpi, Jpeg ili Tiff) sa ličnim podacima (ime, prezime, adresa, e-mail) treba poslati na:
info@animalcartoon.net

D. Rok
Radovi se primaju do 15. maja 2016. godine.

E. Nagrade i diplome
– Prva nagrada 1000 evra
– Druga nagrada 500 evra
– Treća nagrada 300 evra
– Biće dodeljeno nekoliko specijanih nagrada i diploma.

F. Izložba
Izložba će biti postavljena u Beogradskom zoološkom vrtu od 12. jula do 1. septembra 2016. godine. Izložba će biti prikazana i u gradovima Srbije i inostranstva.

G. Katalog
Svi karikaturisti čiji radovi budu odabrani za izložbu i katalog dobiće besplatan primerak kataloga.

H. Ostale odredbe
– Prispeli radovi ostaju u vlasništvu organizatora.
– Organizatori zadržavaju pravo da ih koriste bez obaveze da autorima plaćaju za to. Radovi će biti uključeni u stalnu postavku i arhivu portala „Animal Cartoon“.
– Slanjem radova smatra se da autori prihvataju navedena pravila konkursa.

Špiro RADULOVIĆ, karikaturista
Menadžer portala ANIMAL CARTOON
(www.animalcartoon.net)
spirorad@gmail.com

Jugoslav VLAHOVIĆ, karikaturista
Predsednik FECO Srbija
jugovlah@yahoo.com

– EN –

THE FIRST INTERNATIONAL CONTEST ANIMAL CARTOON, 2016

· Portal ANIMAL CARTOON, Belgrade
· ULUPUDS (Association of Fine and Applied Artists and Designers of Serbia), Belgrade,
· FECO Serbia and
· Zoological Garden, Belgrade
are organizing cartoon contest on theme „Zoological Garden“ (ZOO)

A. Participation
The contest is open to all cartoonists all over the world, regardless nationality, age, sex or profession.

B. Cartoon theme
Zoological Garden (zoo)

C. Entries
– Original works, digital prints, digital works sent by e-mail will be accepted.
– The cartoons must not have be previously awarded.
– Author may enter 5 works. Size of entries is a A4 or A3.

1 – Send By Post
Original works and digital prints with data on the reverse side (name, surname, mail address, e-mail, country) should be sent on:
ULUPUDS
Terazije 26
1100 Belgrade
Serbia

To avoid custom problems, please write DOCUMENT, NO VALUE on the envelope.

2 – Send by e-mail
Digital works (A4, 300 dpi, Jpeg or Tiff) accompanied with personal data (name, surname, mail address, e-mail, country) should be sent on:
info@animalcartoon.net

D. Deadline
Entry deadline is May 15, 2016.

E. Prizes and awards
– First prize 1000 Euros
– Second prize 500 Euros
– Third prize 300 Euros
– Some special prizes and diplomas.

F. Exhibition
The exhibition will be staged in Zoological Garden Belgrade (BEO ZOO VRT) from July 12 to September 1, 2016.
The exhibition will be shown in other towns in Serbia and abroad.

G. Catalogue
All cartoonists whose artworks are selected for the exhibition will receive catalogue free of charge.

H. Other conditions
– The sent works become to the property of the organizers.
– The organizers reserves the right to reproduce the works sent to the contest without being obliged to pay a fee to the authors and will be included in the collection of the portal Animal Cartoon and ULUPUDS.
– Sending her/his works the cartoonist agrees to the mentioned above rules.

Spiro RADULOVIC, cartoonist
Manager of Portal Animal Cartoon
(www.animalcartoon.net)
spirorad@gmail.com

Jugoslav VLAHOVIC, cartoonist
President of FECO Serbia
jugovlah@yahoo.com

Овај унос је објављен под Competitions, Конкурси и означен са , , , . Забележите сталну везу.