Конкурс Међународног фестивала за карикатуру и афоризам „Пијанец 2015“

Грб ДелчеваПоводом Међународног фестивала карикатуре и афоризма „Пијанец 2015″, Комисија за организовање манифестација и културних догађаја при Општини Делчево (Македонија) расписује кокнурс за доделу награда за карикатуру и афоризам на тему „Пази, човек!“, под следећим условима:

1. Са карикатурама и афоризмима на тему „Пази, човек!“ могу учествовати аутори из Македоније и иностранства, поштујући следеће критеријуме:

За карикатуре:
– Радови морају бити оригинални, црно-бели или у боји;
– Величина карикатуре може бити у формату А3 или А4;
– На полеђини карикатуре написати податке о аутору;
– Сваки аутор може учествовати са неограниченим бројем радова.

За афоризме:
– Радови се шаљу под шифром – шифра треба бити написана на полеђини папира, а у посебној коверти доставити личне податке (име, презиме, адресу и електронску пошту аутора);
– Слати серије од 10 до 15 афоризама;
– Сваки аутор може учествовати са највише три серије афоризама.

2. За најуспешније ауторе у категорији афоризам и у категорији карикатура додељиваће се следеће награде:
– Златна плакета
– Сребрна плакета
– Бронзана плакета

3. О наградама ће одлучивати специјални жири.

4. Детаљније информације о конкурсу: Миле Ђорђијоски, телефон: 00 389 70 382 189, e-mail: mile_otkosi@yahoo.com

5. Пристигли афоризми/карикатуре остају власништво организатора.

6. Рок за пристизање радова: 12.05.2015. г. (уторак). Радови пристигли након наведеног рока неће се узимати у разматрање.

7. Резултати ће бити објављени 20.05.2015. г.

8. Радове слати на адресу:
Општина Делчево
Светозар Марковиќ 1, 2320 Делчево
Република Македонија
Са назнаком: за Конкурс на тему „Пази, човек!“

Општина Делчево
Комисија за организовање манифестација
и културних догађаја
Делчево, 06.04.2015.

Македонија

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на општина Делчево” бр. 12/06), Комисијата за организирање на настани и културни манифестации при Општина Делчево, по повод Интернационалниот фестивал на карикатура и афоризам „Пијанец 2015“ распишува:

К о н к у р с

за доделување на награди за карикатури и афоризам на тема „Внимавај, човек“

1. Со карикатури и афоризми на тема „Внимавај човек“ може да учествуваат автори од Македонија и странство, почитувајќи ги следните критериуми:
За карикатури:
• Творбите да бидат оригинални, црно-бели или во боја;
• Големината на карикатурата да биде формат А3 или А4.
• На позадината од карикатурата авторот да ги испише своите податоци.
• Секој автор може да учествува со неограничен број на дела.
За афоризам:
• Делата да бидат шифрирани – на задната страна да се напише шифрата, а во посебен плик да се достават следните податоци ( име, презиме, адреса и електронска пошта на авторот);
• Секој автор испраќа сет од 10-15 афоризми;
• Секој автор може да учествува со најмногу три сета.

2. За најуспешните автори во категорија афоризам и во категорија карикатура ќе се доделат следните награди:
• Златна плакета;
• Сребрена плакета;
• Бронзена плакета.

3. Специјално жири ќе одлучува за наградите.

4. Детални информации за конкурсот кај: Миле Ѓорѓијоски, телефон 00 389 70 382 189, е-mail: mile_otkosi@yahoo.com

5. Пристигнатите афоризми/карикатури остануваат во сопственост на организаторот.

6. Рок за пристигнување на творбите: 12.05.2015 г. (вторник). Творбите доставени по истекот на рокот наведен во конкурсот нема да се разгледуваат.

7. Резултатите ќе бидат обавени на 20.05.2015 г.

8. Творбите да се достават на адреса:
Општина Делчево
„Светозар Марковиќ“ 1, 2320 Делчево
Република Македонија
Со назнака: за Конкурс на тема „Внимавај човек“

Општина Делчево
Комисија за организирање на настани и
културни манифестации
Делчево, 06.04.2015

Velika Britanija

Based on article 55 from Statute of Delcevo municipality (“Official gazette of Municipality of Delcevo” 12/06), the Commission for organizing events and cultural manifestations within Municipality of Delcevo, on the occasion of International festival of caricature and aphorism “Drinker 2015”, announces:

C o m p e t i t i o n

For awards for caricatures and aphorism on subject “Watch out! A human!”

1. Call for caricature and aphorism on subject “Watch out! A human!” is open to authors from Macedonia and abroad, according following criteria:
• Art works to be original, not marked, black-white or in color;
• Art works to be encoded – code written on the back side of art work, and in separate envelope to deliver following data (name, surname, address and e-mail of author);
• Each author sends a set of 10-15 aphorisms;
• It is allowed to participate with maximum three art works;
• The authors in the category of caricature can participate in any number of caricatures;
• Maximum size of caricatures A3 or A4.

2. The most successful authors in the category aphorism and caricature category will be awarded the following awards:
• golden plaque;
• silver plaque;
• bronze plaque.

3. Jury for this occasion will decide for the awards.

4. Detailed information about this call: Mr. Mile Gjorgijoski, telephone 00389 70 382 189, е-mail: mile_otkosi@yahoo.com

5. All received aphorisms / caricatures become ownership of the organizer.

6. Deadline for submission of aphorisms / caricatures: 12.05.2015 (Tuesday).

7. The results will be published on 20.05.2015

8. Aphorisms / caricatures to be delivered on following address:
Municipality of Delcevo
„Svetozar Markovik” 1, 2320 Delcevo
Republic of Macedonia
Reference: Open call on subject: „Watch out! A human!“

Municipality of Delcevo
Commission for organizing of events
and cultural manifestations
Delchevo, 06.04.2015

Овај унос је објављен под Competitions, Конкурси и означен са , , , , , , . Забележите сталну везу.