Резултати конкурса 15. Међународног фестивала карикатуре и афоризма – Струмица 2014

Међународни фестивал афоризма и карикатуре СтрумицаНа конкурусу 15. Међународног фестивала карикатуре и афоризма у Струмици, Златну плакету за карикатуру добио је Хенрик Цeбула из Пољске, а за афоризам Милен Миливојевић из Србије, док је награда Организационог одбора Струмичког карневала припала Милету Манчевском из Македоније

Жири 15. Међународног фестивала афоризма и карикатуре – Струмица 2014, у саставу:

Миле Ђорђијоски, Македонија – Председник
Иваило Цветков, Бугарска – члан
Димитар Вилазорски, Македонија – члан
Александар Филев, Македонија – члан
Mарјан Пецев, Македонија – члан

на дан 10.01.2014. године, извршио је жирирање пристиглих карикатура и афоризама на конкурс 15. Међународног фестивала афоризма и карикатуре и доделио је награде:

КАРИКАТУРА:
Златна Плакета – Хенрик Цeбула, Пољска
Сребрена Плакета – Валери Александров, Бугарска
Бронзена Плакета – Стефен Јахсновски-Хершел, Немачка

Награда ОО Струмичког карневала – Миле Манчевски, Македонија

ДИПЛОМА:
Валентин Георгиев, Бугарска
Михаил Грашчук, Пољска
Владимир Семеренко, Русија
Константин Циосу, Румунија
Ала и Чавдар Георгиеви, Бугарска
Роман Кубец, Чешка
Павел Таушиг, Немачка

АФОРИЗАМ:
Златна Плакета – Шифра „Сан“ Милен Миливојевић, Србија
Сребрена Плакета – Шифра „Скокалница“ Васил Толевски, Македонија
Бронзена Плакета – Шифра „Милојко, репата веверица“ Дејан Ристић, Србија

ДИПЛОМА:
Шифра „Пиксла“ Ристо Филчевски, Македонија
Шифра „Максимир“ Живко Продановић, Хрватска
Шифра „Фебруарски мачор“ Веселин Миличевић, Србија
Шифра „XX10“ Милко Стојковић, Србија

Организатор Фестивала: Марјан Пецев – Захов
Председник жирија: Миле Ђорђијоски


МК

Жири комисијата на 15-тиот Меѓународен фестивал на карикатура и афоризми – Струмица 2014, во состав:

Миле Ѓоргијоски, Македонија – Претседател
Иваило Цветков, Бугарија – член
Димитар Вилазорски, Македонија – член
Александар Филев, Македонија – член
Mарјан Пецев, Македонија – член

на ден 10.01.2014 година, изврши жирирање на пристигнатите карикатури и афоризми за 15-от Меѓународен фестивал на карикатура и афоризми и ги додели наградите:

КАРИКАТУРА:
Златна Плакета – Хенрик Цeбула, Полска
Сребрена Плакета – Валери Александров, Бугарија
Бронзена Плакета – Стефен Јахсновски-Хершел, Германија

Награда на ОО на Струмички Карневал – Миле Манчевски, Македонија

ДИПЛОМА:
Валентин Георгиев, Бугарија
Михаил Грашчук, Полска
Владимир Семеренко, Русија
Константин Циосу, Романија
Ала и Чавдар Георгиеви, Бугарија
Роман Кубец, Република Чешка
Павел Таушиг, Германија

АФОРИЗАМ:
Златна Плакета – Шифра „Сан“ Милен Миливојевиќ, Србија
Сребрена Плакета – Шифра „Скокалница“ Васил Толевски, Македонија
Бронзена Плакета – Шифра „Милојко, репата веверица“ Дејан Ристиќ, Србија

ДИПЛОМА:
Шифра „Пиксла“ Ристо Филчевски, Македонија
Шифра „Максимир“ Живко Продановиќ, Хрватска
Шифра „Февруарски мачор“ Веселин Миличевиќ, Србија
Шифра „XX10“ Милко Стојковиќ, Србија

Организатор на Фестивалот: Марјан Пецев – Захов
Претседател на жири: Миле Ѓорѓијоски


EN

On the day of 10 th of January2014 the international jury of the XV th international Festival of Caricature and Aphorism , Strumica 2014, with the members set below:

Mile Gjorgijoski- Macedonia – acting as president of the jury
Ivailo Cvetkov, Bulgaria – member of the jury
Dimitar Vilazorski Macedonia – member
Aleksandar Filev, Macedonia – member
Marjan Pecev, Macedonia – member

reviewed the received caricatures and aphorisms at the XV th International Festival of Caricature and Aphorism and decided to award the prizes as below:

CARICATURE:
Golden Plaque – Henryk Cebula, Poland
Silver Plaque – Valeri Aleksandrov, Bulgaria
Bronze Plaque – Steffen Jahsnowski-Herschel, Germany

Award granted by the Organizational Board of Strumica Carnival – Mile Manchevski, Macedonia

Diploma awarded to:
Valentin Georgiev, Bulgaria
Michal Graczyk, Poland
Vladimir Semerenko, Russia
Constantin Ciosu, Romania
Roman Kubec, Czech Republic
Alla & Chavdar Georgievi, Bulgaria
Pavel Taussig, Germany

APHORISM:
Golden Plaque – Milen Milivoevic, Serbia
Silver Plaque – Vasil Tolevski, Macedonia
Bronze Plaque – Dejan Ristic, Serbia

Diploma awarded to:
Risto Fichevski, Macedonia
Zhivko Prodanovic, Croatia
Veselin Milichevic, Serbia
Milko Stojkovic, Serbia

Organizer of the Festival: Marjan Pecev – Zahov
President of the jury: Mile Gjorgjijoski

January 2014, Strumica

Овај унос је објављен под Competitions, Конкурси и означен са , , , , , , , , , . Забележите сталну везу.