Međunarodni konkurs za karikaturu na temu „Pazi, šljiva“

Konkurs "Pazi, šljiva" 2013Na osnovu člana 55. Statuta Opštine Delčevo („Sl. glasnik opštine Delčev“, broj 12/06.), Komisija za organizovanje događaja i kulturnih manifestacija u Opštini Delčevo povodom Međunarodnog festivala karikature „Pijanec 2013“ koji se organizuje u okviru manifestacije „Pijanečkite denovi na slivata 2013“, raspisuje:

K o n k u r s
za dodelu nagrada za karikaturu na temu „Pazi, šljiva“

1. Sa karikaturom na temu „Pazi, šljiva“ mogu učestvovati autori iz Makedonije i inostranstva, poštujući sledeće kriterijume:

– radovi moraju biti originalni, ne montaža, crno-beli ili u boji;
– može se učestvovati sa najviše tri rada;
– maksimalna veličina karikature formata A3 i A4.

2. Za najuspešnije autore i radove biće dodeljene sledeće nagrade:

* Gran Pri u iznosu od 100 evra
* Specijalne nagrade

3. Stručni žiri odlučiće o nagradama i izboru karikatura koje će biti izložene. Izložba će biti otvorena 20.09.2013. godine.

Svi radovi ostaju u vlasništvu organizatora.

4. Detaljne informacije o konkursu na: Mile Gjorgjijoski, telefon: 00 389 70 382 189, E-mail: mile_otkosi@yahoo.com

5. Radovi se dostavljaju na adresu:

Opština Delčevo
„Svetozar Marković“ 1, 2320 Delčevo
Republika Makedonija

Sa naznakom: Za Konkurs na temu „Pazi, šljiva“

6. Rok za pristizanje radova: 10.09.2013. godine (utorak). Radovi pristigli posle navedenog roka neće biti razmatrani.

Opština Delčevo
Komisija za organizovanje događaja i
kulturnih manifestacija

Delčevo, 07.08.2013.

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на општина Делчево” бр. 12/06), Комисијата за организирање на настани и културни манифестации при Општина Делчево, по повод Интернационалниот фестивал на карикатура „Пијанец 2013“ кој се организира во состав на манифестацијата „Пијанечките денови на сливата 2013“, распишува:

К о н к у р с
за доделување на награди за карикатура на тема „Внимавај слива“

1. Со творби карикатури на тема „Внимавај слива“ може да учествуваат автори од Македонија и странство, почитувајќи ги следните критериуми:

– делата мора да бидат оргинални, без каширање, црно-бели или во боја;
– може да се учествува со најмногу три дела;
– максимална големина на карикатурите А3 и А4.

2. За најуспешните автори и дела ќе се доделат следните награди:

* Гран при во износ од 100 евра
* Специјални награди

3. Специјално жири ќе одлучува за наградите и за селекцијата на карикатурите кои ќе бидат изложени. Изложбата ќе биде отворена на 20.09.2013 година.

Сите дела остануваат во сопственост на организаторот.

4. Детални информации за конкурсот кај: Миле Ѓорѓијоски, телефон 00 389 70 382 189, е-mail: mile_otkosi@yahoo.com

5. Творбите да се достават на адреса:

Општина Делчево
„Светозар Марковиќ“ 1, 2320 Делчево
Република Македонија

Со назнака: за Конкурс на тема: „Внимавај слива“

6. Рок за пристигнување на творбите: 10.09.2013 година (вторник). Творбите доставени по истекот на рокот наведен во конкурсот нема да се разгледуваат.

Општина Делчево
Комисија за организирање на настани и
културни манифестации

Делчево, 07.08.2013

Овај унос је објављен под Конкурси и означен са , , . Забележите сталну везу.