In memoriam: Костадин Устапетров (1950-2013.)

Костадин Устапетров (аутор: Миро Георгиевски)

Костадин Устапетров (аутор: Миро Георгиевски)

Костадин Устапетров рођен је 1950. године у Струмици. Завршио је архитектонски факултет у Скопљу. Карикатуром се бавио још од 1971. године када је у магазину за хумор и сатиру „Остен“ објавио прве карикатуре и афоризме.

У издању Удружења карикатуриста и магазина „Остен“ 1994. године објављена му је књига карикатура „Врата ка свету“. Књига афоризама „Изван оквира“ из 2002. је ауторско издање, као и комплет од 6 књига из 2010. године под заједничким називом „Мозаик“, и то: 1. Практицизми (афоризми), 2. Сурфери (карикатуре), 3. Сурфери 2 (карикатуре), 4. Лунгуре (карикатуре), 5. СКК (Струмички криви краставици) (текстови), и 6. Хуморист (текстови). Исте године у коауторству са Ристом Филчевским и Гјоргјием Пановим објавио је књигу афоризама „Попуњена празнина“.

Са карикатурама заступљен у књизи „Туш није вода“ (Скопље, 1975) и у антологијском издању „Македонска карикатура“ аутора Владимира Величковског (1994), а са афоризмима у „Антологији македонског афоризма“ (2007), као и у „Антологији балканског афоризма“ Васила Толевског (2008), обе издате за београдску „Алму“.

Костадин Устапетров – Карикатура из 1974. године

Костадин Устапетров – Карикатура из 1974. године

Своје карикатуре излагао са групом „КИКС“ од 1973. и са Удружењем карикатуриста Македоније од 1980. године на више изложби у земљи и иностранству, а у новије време са Друштвом ликовних уметника Струмице. Карикатуре су му излагане у Македонији, Ирану, Италији, Канади, Пољској, Словачкој, Бугарској, Србији, Холандији, Грчкој и другим земљама и налазе у приватним колекцијама широм света.

Добитник је више награда за карикатуру и афоризам, међу којима је и награда за најбољег ствараоца у области карикатуре за 1996. годину од стране магазина за хумор и сатиру „Остен“.

Карикатуре и афоризми су му објављивани у више штампаних и електронских часописа.

Преминуо је 10. јуна 2013. године у 63-ој години живота.

Костадин Устапетров - Карикатура из 1978. године

Костадин Устапетров – Карикатура из 1978. године

Афоризми Костадина Устапетрова по избору Милета Гјоргјијоског):

Некој прочитал книга. Истрагата е во тек.
Неко је прочитао књигу. Истрага је у току.

Во дупките од законот обично се кријат големи зверки.
У рупе закона обично се крију велике зверке.

Вжештените глави најдобро се разладуваат во студени ќелии.
Усијане главе се најбрже раслађују у хладним ћелијама.

Кога сте стар, се нешто ве боли, а кога сте млад баш ве боли.
Кад сте стар све вас боли, а кад сте млад баш вас заболе.

Се почитуваме! Тие нас не сметаат за овци, а ние нив за говеда.
Поштујемо се. Они сматрају нас за овце, а ми њих за говеда.

Нешто не е во ред со нашето високо школство: на сите факултети се произведуваат или продавачи или таксисти.
Високо школство нам није у реду. На свим факултетима производе се или трговци или таксисти.

Се испотепаа за да докажат дека го сакаат мирот.
Поубијали су се доказујући ко више воли мир.

(аутор илустрације: Миро Георгиевски)

(аутор илустрације: Миро Георгиевски)

Тамо каде што власта го дупи народот се раѓаат револуции.
Кад власт јебе народ рађају се револуције.

Платата не му е примарна туку секундарна. За секунда ја снемува.
Лични доходак му није примаран већ секундаран. За секунду испари.

Трите прасиња се спасија од волкот, за жал не куртулија од човекот.
Три прасета спасила су се од вука, нажалост не и од човека.

Најмногу мајмуни има во банана државите.
Највише мајмуна има у банана државама.

Терористите не размислуваат со главата туку со оружјето.
Терористи не размишљају главом већ оружјем.

И ние сме богати – со просјачки стапови.
И ми смо богати – просјачким штаповима.

Нормално е понекогаш и да засмрди, особено кога Европа не ги менува пелените.
Нормално је да понекад и засмрди, посебно кад Европа не мења пелене.

(аутор илустрације: Миро Георгиевски)

(аутор илустрације: Миро Георгиевски)

Ораторите секогаш се враќаат на местото на злосторството – говорницата.
Говорници се увек враћају на место злочина – говорницу.

Кралевите на подземјето живеат во облаци.
Краљеви подземља живе у облацима.

Тој не е за продавање. Веќе го купија.
Није на продају. Купили су га.

Блазеси им на животните, не се занимаваат со политика.
Благо животињама, не баве се политиком.

Да не се политичарите светот ќе биде поубав, ама и подосаден.
Да није политичара свет би био лепши, али и досаднији.

Едни се задоени со млеко, а други со политика.
Једни су задојени млеком, а други политиком.

(аутор илустрације: Миро Георгиевски)

(аутор илустрације: Миро Георгиевски)

И гаќите се мерка за храброста.
И гаће су мерило за храброст.

Да не е устата, газот би останал без работа.
Да није уста, дупе би остало без посла.

Пропаднавме во кал, свињите сега имаат голема конкуренција.
Пропали смо у блато, свиње сада имају нелојалну конкуренцију.

Чудно, но вистинито: Полицијата ја чува демократијата.
Чудно, ал’ истинито: Полиција чува демократију.

За криминалците чесните луѓе се предавници на криминалните идеи.
За криминалце поштени људи су издајице криминалних идеја.

Костадин Устапетров - Карикатура из 1988. године

Костадин Устапетров – Карикатура из 1988. године

Овај унос је објављен под Афоризми, Карикатуре, Нешто више и означен са , , , , . Забележите сталну везу.