Konkurs XXVII Dana humora i satire „Vuko Bezarević“

Vuko BezarevićPovodom organizacije XXVII Dana humora i satire „Vuko Bezarević“, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, na predlog Savjeta za organizaciju kulturne manifestacije Dani humora i satire „Vuko Bezarević” Pljevlja

r a s p i s u j e

K O N K U R S

1. Za dodjelu nagrade „TIPAR” – koja se dodjeljuje za humorističko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo.

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 800.00 € i učešća na manifestaciji. Svako ima pravo da podnese predlog za dodjelu nagrade. Predlog se podnosi u pisanoj formi i mora da sadrži biografiju autora i obrazloženje predloga. Predlozi se dostavljaju uz četiri primjerka predložene knjige.

2. Za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ” – koja se dodjeljuje za neobjavljenu satiričnu priču

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 400,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju sva fizička lica sa prostora bivše SFRJ. Može se konkurisati sa najviše tri neobjavljene priče (do 600 riječi) potpisane šifrom i rješenjem šifre u posebnoj koverti. Svaka priča se dostavlja u četiri primjerka.

3. Za dodjelu nagrade „MLADI TIPAR” – koja se dodjeljuje za humorističko-satiričnu kratku formu (priča, pjesma, aforizam, anegdota, epigram…)

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 150,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju učenici srednjih škola sa prostora bivše SFRJ. Može se konkurisati sa najviše tri kratke forme, potpisane šifrom i rješenjem šifre u posebnoj koverti. Prijave se dostavljaju u četiri primjerka.

Prijave se dostavljaju isključivo u štampanoj formi na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja, najkasnije do 15. aprila 2013. godine, sa naznakom za koju nagradu se konkuriše.

Prijave koje se dostave nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Uručenje nagrada je 15. juna 2013. godine na Svečanom programu XXVII Dana humora i satire »Vuko Bezarević« u Pljevljima. Ista nagrada istom licu može se dodijeliti samo jednom.
Ostale informacije mogu se dobiti na telefone Sekretarijata za društvene djelatnosti: + 382 52 300 047, + 382 69 309 353 ili putem maila: danihumora@gmail.com.

S E K R E T A R K A
Slavica Krstajić, sr

Овај унос је објављен под Конкурси и означен са , , , . Забележите сталну везу.