Конкурс 14. Међународног фестивала афоризма и карикатуре – Струмица 2013

Струмица 2013

*****
Србија

Тема:
КАРНЕВАЛ – ЕРОТИКА

Афоризам:

У овој категорији сваки аутор може да учествује са највише 10 афоризама, штампаних у три примерка, под шифром и подацима о аутору у посебној запечаћеној коверти. Аутори могу учествовати са више радова, сваки као група до 10 афоризама и под посебном шифром.

Карикатура:

У овој категорији аутори могу да учествују са максимум 3 карикатуре, техником по сопственом избору на формату А4. Подаци о аутору требају да буду написани на полеђини сваког рада.

Рок доспећа радова на конкурс:

Радови ће бити прихватани најкасније до: 18. фебруара 2013. г.

Награде:

Три главне награде биће: Златна, Сребрна и Бронзана плакета. Организатор задржава право да додели додатне награде.

Адреса:

Радове слати на:
НУ Центар за културу „Антон Панов“
2400 Струмица, Р. Македонија
са назнаком: За конкурс афоризма и карикатуре

Ауторска права:

Послати радови остају у власништву организатора и, као и аутор, имају право на њихову јавну презентацију путем каталога и других публикација.

Жирирање:

Радови примљени у предвиђеном року биће прегледани и оцењени од стране стручног жирија, који ће доделити награде 18. марта 2013. године, када ће бити организована изложба и презентација награђених радова.

Контакт – додатне информације:

Тел: 034-322-182
Е-маил: trimerotikon@yahoo.com

*****
Makedonija

Тема:
КАРНЕВАЛ – ЕРОТИКА

Афоризам:

Во оваа категорија секој автор учествувасо збир од најмногу 10 афоризми отпечатени во три примероци со Шифра и со податоци за авторот во затворен плик. Учесниците можат да учествуваат со повеќе трудови од по 10 афоризми со Шифра за секој труд.

Карикатура:

Во оваа категорија, секој автор учествува со најмногу 3 карикатури, работени во техника по избор на авторот, со димензии А4. На секоја карикатура треба да стојат податоци за авторот на задната страна.

Рок на конкурсот:

Краен рок на пристигање на трудовите е најкасно до: 18-ти февруари, 2013 г.

Награди:

Се доделуваат три главни награди: Златна, Сребрена и Бронзена Плакета, со право на Организаторот да додели одреден број на дополнителни награди.

Адреса:

Делата се испраќаат на адреса:
НУ Центар за култура “Антон Панов“
2400 Струмица, Р. Македонија
Со назнака: За конкурсот на афоризам и карикатура

Ауторски права:

Пристигнатите дела од двете категории остнуваат во сопственост на Организаторот и авторот, со право на нивна презентација во јавноста, по можност во каталог или во друг вид публикација.

Жирирање:

Сите дела пристигнатаи во определениот рок, ќе ги разгледа соодветно жири, кое ќе ги додели наградите на: 18-ти март, 2013 (на Чист Понеделник), кога ќе биде организирана изложба и презентација на наградените дела.

Контакт информацији:

Тел: 034-322-182
Е-маил: trimerotikon@yahoo.com

Овај унос је објављен под Конкурси и означен са , , , , . Забележите сталну везу.