Конкурс 13. Међународног фестивала афоризма и карикатуре – Струмица 2012

Струмица 2012

*****
Србија

Тема:
КАРНЕВАЛ – ЕРОТИКА

Афоризам:

 • У овој категорији сваки аутор може да учествује са највише 10 афоризама, штампаних у три примерка, под шифром и подацима о аутору у посебној запечаћеној коверти.
 • Аутори могу учествовати са више радова, сваки као група до 10 афоризама и под посебном шифром.

Карикатура:

 • У овој категорији аутори могу да учествују са максимум 3 карикатуре, техником по сопственом избору на формату А4.
 • Подаци о аутору требају да буду написани на полеђини сваког рада.

Рок доспећа радова на конкурс:

 • Радови ће бити прихватани најкасније до: 16. јануар 2012. године.

Награде:

 • Три главне награде биће: Златна, Сребрна и Бронзана плакета.
 • Организатор задржава право да додели додатне награде.

Адреса:

 • Радове слати на:
  НУЦК „Антон Панов“
  Булевар „Гоце Делчев“ бб
  2400 Струмица, Р. Македонија
  са назнаком: За конкурс афоризма и карикатуре

Ауторска права:

 • Послати радови остају у власништву организатора и, као и аутор, имају право на њихову јавну презентацију путем каталога и других публикација.

Жирирање:

 • Радови примљени у предвиђеном року ће бити прегледани и оцењени од стране надлежног стручног жирија.
 • Презентација радова – изложба и церемонија додељивања награда биће одржана: 27. фебруара 2012. године.

Контакт – додатне информације:

 • Tel: ++389 (0)34 322 182

E-mail: trimerotikon@yahoo.com

*****
Makedonija

Тема:
КАРНЕВАЛ – ЕРОТИКА

Афоризам:

 • Во оваа категорија секој автор учествувасо збир од најмногу 10 афоризми отпечатени во три примероци со шифра и со податоци за авторот во затворен плик.
 • Учесниците можат да учествуваат со повеќе трудови од по 10 афоризми со шифра за секој труд.

Карикатура:

 • Во оваа категорија, секој автор учествува со најмногу 3 карикатури, работени во техника по избор на авторот, со димензии А4.
 • На секоја карикатура треба да стојат податоци за авторот на задната страна.

Рок на конкурсот:

 • Краен рок на пристигање на трудовите е најкасно до: 16-ти јануари. 2012 г.

Награди:

 • Се доделуваат три главни награди: Златна, Сребрена и Бронзена Плакета.
 • Со право на Организаторот да додели одреден број на дополнителни награди.

Адреса:

 • Делата се испраќаат на адреса:
  НУ Центар за култура „Антон Панов“
  2400 Струмица, Р Македонија
  Со назнака: За конкурсот на афоризам и карикатура

Ауторски права:

 • Пристигнатите дела од двете категории остнуваат во сопственост на Организаторот и авторот, со право на нивна презентација во јавноста, по можност во каталог или во друг вид публикација.

Жирирање:

 • Сите дела пристигнатаи во определениот рок, ќе ги разгледа соодветно жири, кое ќе ги додели наградите на: 27-ми февруари, 2012, кога ќе биде организирана изложба и презентација на наградените дела.

Контакт информацији:

 • Tel: 034 322 182

E-mail: trimerotikon@yahoo.com

*****
United Kingdom

Theme:
CARNIVAL – EROTICA

Aphorism:

 • In this category each author can participate with maximum of 10 aphorisms, printed in three copies, completed with code and particulars about the author, and set in sealed envelope.
 • The authors are allowed to participate with more works, each as group of 10 (ten) aphorisms and marked with particular code.

Caricature:

 • In this category, the authors can participate and send 3 caricatures, maximum. The technique is on their own choice, and dimensions A/4.
 • Particulars about the authors should be written at the back side of the work.

Contest due date:

 • The works will be accepted up to: January 16, 2012, at latest.

Awards:

 • Three main prizes will be awarded: Golden, Silver and Bronze Plaque.
 • The Organizer retains the right to award some additional prizes.

Address:

 • The works should be send to:
  NUCK „Anton Panov“
  Blvd. „Goce Delcev“ bb
  2400 Strumica, R. Macedonia
  with note: To the Festival of Aphorism and Caricature

Copyrights:

 • The works received, remain in property of the Organizer and the author, and they have the right to its public presentation, catalogue prepare or other publication.

Evaluation:

 • The works received in due time will be reviewed and evaluated by competent jury commission.
 • The presentation of the works – exhibition and the Reward Ceremony will come to: February 27, 2012.

Contact – Further information:

 • Tel: ++389 (0)34 322 182

E-mail: trimerotikon@yahoo.com

Овај унос је објављен под Competitions, Конкурси и означен са , , , , , , , . Забележите сталну везу.