Конкурс „Куцурски клип 2011“

Kucurski klipПОЗИВ КРЕАТИВЦИМА

Организациони одбор Куцурског клипа 2011 позива све духовите креативце с ових простора да учествују на јавном конкурсу.

Теме су: 1. Попис наш насушни; 2. Слободна тема.

На Конкурс слати најмање два рада под шифром (на српском, русинском или, с обезбеђеним преводом, на мађарском језику).

Своје идеје креативци могу да пренесу: а) карикатуром; б) афоризмом; в) вицем; г) хумореском (хумористичном приповетком или песмом); д) сатиром (песмом или приповетком).

Поштанска адреса: Дом културе Куцура, Ослобођења 9, 21466 – Куцура.

Електронска адреса: fejsam@eunet.rs

Стручни жири ће прогласити и, према могућностима Организационог одбора, наградити најбоље радове на наведене теме и доделити Награду за сатиру Соцки.

Награђени радови и избор од радова који пристигну на Конкурс биће представљени за време VI Међународног Фестивала хумора и сатире Куцурски клип / Коцурска чутка / Kuczorai csutka / Kucura Corncob 2011. Одржавање Централне вечери Манифестације планира се 25-26. новембра 2011. у Дому културе Куцура. Изабрани радови ће бити објављени у Часопису за културу Ерато над Куцуром/Коцуром Културно-просветног друштва ДОК.

Радови се не враћају.

Конкурс је отворен до 30. септембра 2011.

Контакт-телефон: (021) 727-590 (предс. Организационог одбора КК/КЧ/КС/ КС `011 проф. др Михајло Фејса).

проф. др Михајло Фејса
предс. ОО КК/КЧ/КС/КС ‘011 и КПД ДОК

KОЦУРСКА ЧУТКА 2011

ПОВОЛАНКА КРЕАТИВЦОМ

Орґанизацийни одбор Коцурскей чутки `011 поволує шицких духовитих креативцох зоз тих просторох же би участвовали на явним конкурсу.

Теми: 1. Попис нас насущни; 2. Шлєбодна тема.

На Конкурс посилац найменєй два роботи под шифру (на сербским, руским або, з обезпеченим прекладом, на мадярским язику).

Свойо идеї креативци можу пренєсц зоз: а) карикатуру; б) афоризмом; в) вицом; г) гумореску (гумористичну приповедку або писню); д) сатиру (писню або приповедку).

Поштова адреса: Дом култури Коцур, Ошллєбодзеня 9, 21466 – Коцур.

Електронска адреса: fejsam@eunet.rs

Фахови жири преглаши и, спрам можлївосцох Орґанизацийного одбора, наградзи найлєпши роботи на наведзени теми и додзелї Награду за сатиру Соцки.

Наградзени роботи и вибор з роботох хтори приду на Конкурс буду представени под час VI Медзинародного Фестивала гумора и сатири Коцурска чутка / Куцурски клип / Kuczorai csutka / Kucura Corncob `011. Отримованє Централного вечара Манифестациї планує ше 25-26. новембра 2011. року у Дому култури Коцур. Наградзени и вибрани роботи буду обявени у Часопису за културу Ерато над Куцуром/Коцуром Културно-просвитного дружтва ДОК.

Роботи ше нє врацаю.

Конкурс отворени по 30. септембер 2011.

Контакт-телефон: (021) 727-590 (предс. Орґанизацийного одбора КК/КЧ/КС/ КС `011 проф. др Михайло Фейса).

проф. др Михайло Фейса
предс. ОО КК/КЧ/КС/КС ‘011 и КПД ДОК

Овај унос је објављен под Конкурси и означен са , , , . Забележите сталну везу.