Резултати конкурса 12. Међународног фестивала афоризма и карикатуре – Струмица 2011

XII International Festival of Aphorism & Caricature - Strumica 2011

Srbija

Жири 12. Међународног фестивала афоризма и карикатуре – Струмица 2011, у саставу:

Мирослав Георгијевски Миро (Председник)
Атанас Крлевски
Кирил Божкилов
Ђорђи П. Панов
Александар Филев

донео је ОДЛУКУ да додели следеће награде:

КАРИКАТУРА:
Златна Плакета – Константин Казанцев (Украјина)
Сребрна Плакета – Ендик Ниевендик (Холандија)
Бронзана Плакета – Златко Крстевски (Македонија)

Награда Организационог одбора Струмичког карневала – Блаже Докуле (Македонија)

Дипломе:
Кети Радеска (Македонија)
Милан Букевац (Србија)
Мирослав Божков (Бугарска)
Елцио Прадо (Бразил)

Награде за АФОРИЗМЕ:
Златна Плакета – Ристо Филчевски (Македонија)
Сребрна Плакета – Славомир Васић (Србија)
Бронзана Плакета – Жељко Марковић (Србија)

Дипломе:
Миле Ђорђијоски (Македонија)
Мане Маравић (Србија)
Веселин Миличевић (Србија)

Makedonija

Жири комисијата на 12- тиот Меѓународен Фестивал на Афоризам и Карикатура – Струмица 2011 , во состав:

Мирослав Горгиевски Миро (Претседател)
Атанас Крлевски
Кирил Божкилов
Горги П.Панов
Александар Филев

ОДЛУКА

КАРИКАТУРА:
Златна Плакета – Константин Казанцев (Украина)
Сребрена Плакета – Ендик Ниевендик (Холандија)
Бронзена Плакета – Златко Крстевски (Македонија)

Награда на ОО на Струмички Карневал – Блаже Докуле (Македонија)

Диплома:
Кети Радеска -Македонија
Милан Букевац- Србија
Мирослав Божков- Бугарија
Елцио Прадо – Бразил

АФОРИЗАМ:
Златна Плакета – Ристо Филчевски (Македонија)
Сребрена Плакета – Славомир Васиќ (Србија)
Бронзена Плакета – Жељко Марковиќ (Србија)

Диплома:
Миле Ѓорѓијоски (Македонија)
Мане Маравиќ (Србија)
Веселин Миличевиќ (Србија)

United Kingdom

The international jury of the XII th international Festival of Caricature and Aphorism, Strumica 2011, with the members set below:

Miroslav Gorgievski Miro (acting as president of the jury)
Atanas Krlevski
Kiril Bozkilov
Gorgi P. Panov
Aleksandar Filev

Reviewed the received caricatures and aphorisms at the XII th International Festival of Caricature and Aphorism and decided to award the prizes as below:

CARICATURE:
Golden Plaque – Konstantin Kazancev (Ukraine)
Silver Plaque – Endyk Nieuwendijk (Holland)
Bronze Plaque – Zlatko Krstevski (Macedonia)

Award granted by the Organizational Board of Strumica Carnival – Blaze Dokule (Macedonia)

Diploma awarded to:
Keti Radeska (Macedonia)
Milan Bukevac (Serbia)
Miroslav Bozkov (Bulgaria)
Elzio Prado (Brazil)

APHORISM:
Golden Plaque – Risto Filcevski (Macedonia)
Silver Plaque – Slavomir Vasic (Sergia)
Bronze Plaque – Zeljko Markovic (Serbia)

Diploma awarded tо:
Mile Gorgiјoski (Macedonia)
Mane Maravic (Serbia)
Veselin Milicevic (Serbia)

Овај унос је објављен под Competitions, Конкурси и означен са , , , , , , , , , , , . Забележите сталну везу.