XII International Festival of Aphorism & Caricature Contest – Strumica 2011

XII International Festival of Aphorism & Caricature - Strumica 2011

United Kingdom

Theme:
CARNIVAL – EROTICA

Aphorism:

 • In this category each author can participate with maximum of 10 aphorisms, printed in three copies, completed with code and particulars about the author, and set in sealed envelope.
 • The authors are allowed to participate with more works, each as group of 10 (ten) aphorisms and marked with particular code.

Caricature:

 • In this category, the authors can participate and send 3 caricatures, maximum. The technique is on their own choice, and dimensions A/4.
 • Particulars about the authors should be written at the back side of the work.

Contest due date:

The works will be accepted up to: February 05, 2011, at latest.

Awards:

 • Three main prizes will be awarded: Golden, Silver and Bronze Plaque.
 • The Organizer retains the right to award some additional prizes.

Address:

 • The works should be send to:
  NUCK „Anton Panov“
  Blvd. „Goce Delcev“ bb
  2400 Strumica, R. Macedonia
  with note: To the Festival of Aphorism and Caricature

Copyrights:

 • The works received, remain in property of the Organizer and the author, and they have  the right to its public presentation, catalogue prepare or other publication.

Evaluation:

 • The works received in due time will be reviewed and evaluated by competent jury commission.
 • The presentation of the works – exhibition and the Reward Ceremony will come to: March 07.2011.

Contact – Further information:

 • Tel: ++389 (0)34 322 182

E-mail: trimerotikon@yahoo.com

Србија

Тема:
КАРНЕВАЛ – ЕРОТИКА

Афоризам:

 • У овој категорији сваки аутор може да учествује са највише 10 афоризама, штампаних у три примерка, под шифром и подацима о аутору у посебној запечаћеној коверти.
 • Аутори могу учествовати са више радова, сваки као група до 10 афоризама и под посебном шифром.

Карикатура:

 • У овој категорији аутори могу да учествују са максимум 3 карикатуре, техником по сопственом избору на формату А4.
 • Подаци о аутору требају да буду написани на полеђини сваког рада.

Рок доспећа радова на конкурс:

Радови ће бити прихватани најкасније до: 5. фебруара 2011. године.

Награде:

 • Три главне награде биће: Златна, Сребрна и Бронзана плакета.
 • Организатор задржава право да додели додатне награде.

Адреса:

 • Радове слати на:
  НУЦК „Антон Панов“
  Булевар „Гоце Делчев“ бб
  2400 Струмица, Р. Македонија
  са назнаком: За фестивал афоризма и карикатуре

Ауторска права:

 • Послати радови остају у власништву организатора и, као и аутор, имају право на њихову јавну презентацију путем каталога и других публикација.

Evaluation:

 • Радови примљени у предвиђеном року ће бити прегледани и оцењени од стране надлежног стручног жирија.
 • Презентација радова – изложба и церемонија додељивања награда биће одржана: 7. марта 2011. године.

Контакт – Додатне информације::

 • Tel: ++389 (0)34 322 182

E-mail: trimerotikon@yahoo.com

Овај унос је објављен под Competitions, Конкурси и означен са , , , , , , . Забележите сталну везу.