Књига: „Кроз иглене уши“ – Миле Ђорђијоски

Кроз иглене уши - Миле Ђорђијоски… Обрађујући афоризме, лако је уочити тематску разноликост са којим се сударају у току ТВОРЕЊА. Ипак, политичка оријентација као да му даје импулс за почетак и поентирање у сваком његовом афоризму. Поштује правила стварања афоризма и обрте које ствара одају аутора који са својом зрелошћу сваком афоризму прилази с дужним поштовањем. Написано остаје суду историје и аутор нема право на поправни испит.

Миле ради обрнуто од онога што пише. Иза себе оставља импресивни недељни опус без страха да ли ће га неко прочитати. Његова жестокост у писању само је плод његовог интелекта и његов индивидуални суд о друштву и народу. Боле га неправде и из душе му извиру најбољи афоризми, који све више утемељују његов квалитет. …

Васил Толевски

Издавач: ЈТД „Орион“ – Делчево
Рецензенти: Васил ТОЛЕВСКИ, Александар ЧОТРИЋ
Илустрације: Блаже ДОКУЛЕВСКИ

НИЗ ИГЛЕНИ УШИ
КРОЗ ИГЛЕНЕ УШИ

Не оставаат ништо написмено.
Се плашат да не ги прочитаме.
Не остављају ништа написмено.
Плаше се да их не прочитамо.

Проверете им го пулсот.
Со прст не мрдаат.
Проверите им пулс.
Прстом не мрдају.

Животот им виси на конец од оние
кои се провираат низ иглени уши.
Живот им виси о концу од оних
који се провлаче кроз иглене уши.

Се врати на местото на злосторот.
Го повтори мандат.
Вратио се на месту злочина.
Поновио је мандат.

Има материјал во него.
Кој стигне го делка.
Има материјала у њему.
Ко стигне деље га.

Не знам што ќе јадам денес.
Не сум пророк.
Не знам шта ћу јести данас.
Нисам пророк.

За оној што е во вода до гуша
и оние што го тегнат за уши се спасители!
За оног који је у води до гуше
и они који га вуку за уши су спасиоци!

Не е точно дека паметниот попушта.
Сите не сметаат за луди.
Није тачно да паметнији попушта.
Сви нас сматрају лудим.

Знаат дека нема каде да одиме.
Затоа и не пратија во мајчината.
Знају да немамо где да идемо.
Зато су нас и послали у материну.

Му ја одраа кожата.
Сега е како нов.
Одрали су му кожу.
Сада је као нов.

Миле ЃОРЃИЈОСКИ
Миле ЂОРЂИЈОСИ

Овај унос је објављен под Књиге и означен са , . Забележите сталну везу.