Priče iz prve ruke #3 [Vladimir Bulatović Buči]

IZVEŠTAJ

Izveštaj sa sednice nastavničkog veća održanog dvanaestog dana, prošlog meseca

Pod tačkom jedan profesori su upoznati sa veličinom svojih plata, razlozima za njihovo kašnjenje, kao i sa odlukom Ministarstva prosvete da budu nagrađeni sa dodatnim novčanim sredstvima u iznosu od tri koma sedamnaest posto od ukupnih primanja obračunatih na osnovu osnovice koja se inače tako ne računa u praksi, ali zbog problema sa naplatom odlučeno je da se ovog puta tako učini, pa će se kasnije videti je li to dobro ili nije.

Pod tačkom dva profesorima je objašnjeno praktično kako će te njihove nagrade biti uplaćene, što je izazvalo veliko interesovanje kod profesora, pa je tačka dva trajala skoro pola sata. Takođe, nastavnici su pokazali visok stepen kolegijalnosti i elementarnog poznavanja ekonomije što je raspravu pod tačkom dva skratilo za najmanje sat vremena od predviđenog vremena za raspravu.

Pod tačkom tri je raspravljano o predlogu profesora Lj.R. da mu se dozvoli da u školu dolazi u gumenim čizmama (koje su njegova lična svojina) pošto mu se učionica nalazi u podrumu koji je pun vode, a kako škola nema dodatna sredstva kojima bi mogla da mu nadoknadi te čizme, odlučeno je da se njegov zahtev odobri. Za predloženi predlog su svi glasali, niko nije bio protiv niti je bilo uzdržanih.

Pod tačkom četiri profesorima je pročitan najnoviji zakon o pravima deteta koji je donesen po hitnom postupku prošlog meseca. Složili su se svi da je on po liberalnosti i humanosti daleko ispred svih svojih prethodnika, i da će se njime unaprediti prava i slobode kod dece, kao i olakšati sam rad nastavnika u školama.

Pod tačkom pet je razmatran izveštaj profesorke K.L. koja tvrdi da je učenik petog razreda K.M. pričao viceve dok je ona predavala gradivo zbog čega mu je, kako je rekla „pljusnula“ keca u dnevnik, na šta je on ispričao još jedan „bezobrazan“ vic u kome se spominje ona i domar Mile! Pošto ga je izbacila sa časa i poslala kod direktora škole, koji je bio zauzet pa nije mogao da ga primi, učenik je poslat kod psihologa, ali je i ovaj bio zauzet jer je već imao zakazane razgovore sa desetoro učenika. Odlučeno je da se pomenuti učenik pošalje na stručno ispitivanje i da se utvrdi da li zna još takvih „bezobraznih“ viceva, i odakle mu to za nastavnicu i domara.

Pod tačkom šest je razmatran zahtev profesora N.D. da se učenicima sedmog razreda R.K., D.T i O.P. izreknu disciplinske mere jer su na petom času, kod pomenutog nastavnika „zevali, nakašljavali se, vatali zjale i pisali nešto na zadnjim stranicama u svojim sveskama“, a kada im je profesor postavio pitanje zašto to rade oni su mu rekli, zamislite molim vas, da im je dosadno na času! Na času fizike da bude dosadno, i to još kod profesora N.D.! Nastavničko veće je jednoglasno odlučilo da se pomenuti učenici najstrože kazne!

Pod tačkom sedam je razmatran zahtev profesorke biologije K.S. da se preparirana guska skloni iz njenog kabineta pošto je počela da zaudara, na šta je pomenuta profesorka ukazala još pre dve godine kada je naša škola dobila na poklon tu prepariranu gusku, od lovačkog udruženja „Međed“, valjda jer je loše preparirana. Nastavničko veće je jednoglasno odlučilo, bez uzdržanih, da se pomenuta guska iznese iz kabineta biologije, a takođe je određena i „radna grupa“ koja će u najskorije vreme odlučiti ko će pomenutu gusku i da ukloni.

Pod tačkom osam je pročitan izveštaj „radne grupe“ koju je oformio direktor škole, a koje je imala zadatak da oceni sprovođenje i uspešnost akcije „svakom profesoru po bensedin pred sednicu“, koja ima za cilj veću produktivnost na sednicama, tj. manje prigovora, zajedljivih tonova, nekolegijalnosti a više osmeha, lepih reči upućenih direktoru škole itd. Ocenjeno je da otkada je akcija stupila na snagu da su profesori mnogo tolerantniji jedni prema drugima kao i prema sekretarijatu i računovodstvu. Takođe, u toku je ispitivanje kakvo dejstvo ima sprovođenje akcije na odnose profesora prema đacima.

Pod tačkom devet oformljena je „radna grupa“ koja će razmotriti način na koji će biti nagrađene tetkice koje su učestvovale u akciji „svakom profesoru po bensedin pred sednicu“, pošto je ocenjeno da nije bilo njihovog svesrdnog zalaganja ta akcija ne bi nikada zaživela. Kako su one bile glavni zagovornici ideje o besplatnoj kafi svakom profesoru, što bi ih samo razdražilo na sednicama, nakon što su odustale od svoje ideje, one su čak i aktivno učestvovale u akciji pa su delile bensedine upravo na način na koji se to čini na utakmicama, ali sa semenkama i kikirikijem.

Pod tačkom deset je donesen zaključak da je sednica, za razliku od nekih prethodnih, prošla u tolerantnosti, međusobnom uvažavanju; bez ružnih reči, pesničenja i poziva na linč. S toga je direktor škole odlučio da sledeću nedelju u nastavnom kalendaru proglasi za „nedelju mira i tolerancije“, pa će se na svakom času, pre početka predavanja, pročitati javno proglas koji će direktor svojeručno sastaviti, sekretarica otkucati a računovođa Žika odštampati.

© Vladimir Bulatović Buči

Овај унос је објављен под Приче и означен са , , . Забележите сталну везу.